Laat de burger zelf VENDLET bedienen

Laat de burger zelf VENDLET bedienen

Het kan de zelfstandigheid van de burger vergroten en tevens bijdragen aan het herstel.

26. februari 2019

Het vereist een risicobeoordeling

Burgers en patiënten kunnen ons nieuwste VENDLET-model, de VENDLET V5S, zelf bedienen.

Het vereist wel dat u een risicobeoordeling maakt van de specifieke burger of patiënt. U moet inschatten of de burger het systeem en de gevolgen van het drukken op de afzonderlijke knoppen kan begrijpen. Daarnaast moet de burger natuurlijk beschikken over de nodige fysieke kracht. 

 

Zelfstandigheid

Wanneer de burger over zowel de benodigde cognitieve als fysieke middelen beschikt om het VENDLET-systeem zelf te bedienen, zal de burger hierdoor vrijheid en zelfstandigheid genieten. 

Het comfort en welzijn van de burger neemt mogelijk ook toe, aangezien de burger nu de mogelijkheid heeft om zichzelf naar behoefte te verplaatsen.

 

Rehabilitie en herstel

Ook wanneer de burger niet beschikt over de benodigde middelen om het VENDLET-systeem helemaal zelf te bedienen, kunt u de burger op voordelige wijze laten deelnemen in het verplaatsingsproces. 

Als de burger bijvoorbeeld over genoeg cognitieve en fysieke middelen beschikt om de handbediening te bedienen, hoeft u tijdens de verplaatsing enkel de armen en benen te begeleiden. Een dergelijke uitdaging kan een rehabiliterend effect hebben op de burger.

Als de burger de fysieke middelen heeft om bij te dragen aan de verplaatsing, kunt u deze versterken door enkele manuele verplaatsingshulpmiddelen toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulpmiddelen die wrijving verminderen of handvatten/grepen die u vindt in de MANULET-serie van Vendlet. 

 

Uw werkomgeving

We zien dat VENDLET op sommige plaatsen enkel wordt gebruikt voor burgers en patiënten die volledig immobiel zijn. Wanneer de bedlegerige nog steeds over middelen beschikt, kiezen sommigen voor een meer handmatige oplossing.

Dit kan een negatief effect hebben op u en uw werkomgeving. Alle ervaring, berekeningen en onderzoek laten namelijk zien dat de fysieke belasting van schouders, nek, rug en lende veel te hoog is wanneer er handmatig verplaatst wordt. 

Als we u en uw collega‘s een goede werkomgeving willen kunnen verzekeren, is het belangrijk dat u de mogelijkheid hebt om te werken met mechanisch bewegende verplaatsingsproducten bij bedlegerige burgers en patiënten. Ook bij diegenen die mobieler zijn en over betere middelen beschikken.

Houd er ook rekening mee dat het functioneringsniveau van de burger in de loop van de dag kan verschillen. Daarom kan er ‚s avonds behoefte zijn aan een bepaald type verplaatsingshulpmiddelen ens ochtends aan andere.