Daling in het aantal geweld registraties

Daling in het aantal geweld registraties

Zorgcentrum Digterparken in de Deense gemeente Norddjurs heeft een effectbeoordeling van VENDLET V5S afgerond. Het project toont aan dat de VENDLET V5S een rustgevend effect heeft op mensen met dementie.

19. oktober 2017

Meetparameters

Zorgcentrum Digterparken in de gemeente Norddjurs wilde graag beoordelen wat de arbeidsvoorwaarden zijn voor het personeel bij verplaatsingen in en van/naar het bed. Tegelijkertijd dienen de voorwaarden voor de patiënt ook beoordeeld te worden. 

Effectbeoordeling van VENDLET V5S liep over een periode van 2 maanden. 

Bij een voor- en nameting werd er op de volgende parameters beoordeeld: 

  • Het oordeel van het personeel over de fysieke werkomstandigheden
  • Het aantal draaiingen per dag
  • Tijdverbruik

Er werd ook gemeten of VENDLET een effect heeft op externaliserend gedrag bij een patiënt met dementie en de opbrengst van intensief onderwijs gedurende 5 dagen.

 

Verbeterde werkomstandigheden en verminderd tijdverbruik

De werknemers van zorgcentrum Digterparken geven aan dat ze een significante vermindering in de werkbelasting merkten nadat VENDLET V5S werd geïnstalleerd. 

Ook werd er een stabilisering van de verplaatsingsroutines gemeten 
en daarmee een daling van de schommelingen in benodigde tijd.  Gemiddeld zorgde dit voor een besparing van 11 minuten per dag bij deze patiënt. Het personeel had 9-10 dagen nodig om de duur te stabiliseren, waarna er
geen schommelingen meer plaatsvonden.

 

1.1Rustgevend effect

Een van de deelnemende patiënten lijdt aan zware vasculaire dementie en vertoond externaliserend gedrag.  Deze persoon heeft behoefte aan een dagelijkse, vaste routine. 

In de vóórmeting periode waren er vier registraties van geweld door de genoemde patiënt. De volgende maand, waarin VENDLET V5S werd gebruikt, waren er geen geweld registraties. Er wordt geconcludeerd dat de stabilisering van het verplaatsingsproces de patiënt op zijn gemak houdt.

Dit komt overeen met de mededeling op forflyt.dk dat de beste hulpmiddelen om dementerende te verplaatsen: 

  • Het aantal handelingen minimaliseert;
  • Makkelijk te herkennen zijn;
  • Stabiel bewegen.

Het zijn juist de rustige en stabiele bewegingen die het VENDLET-systeem kenmerken. Het is daarom interessant dat het verwachtte, rustgevende effect op mensen met dementie nu
is geregistreerd binnen Zorgcentrum Digterparken.

 

Intensieve training

Om het grootst mogelijke effect te bereiken, heeft de gemeente Norddjurs ervoor gezorgd dat het personeel een intensieve training in het gebruik van het VENDLET systeem heeft gekregen. 

Ondanks dat de helft van het personeel al ervaring met VENDLET had door het te gebruiken bij andere patiënten, vond het volledige personeel dat de intensieve training een grote meerwaarde had.

 


 

Download PDF: 

 


 

Probeer VENDLET

Ben je er niet zeker van dat het VENDLET-systeem de juiste oplossing is voor de cliënt? Test het dan gratis uit.

Locatie waar het getest wenst te worden.