Een verbeterde zorgsituatie

Een verbeterde zorgsituatie

De Australische ergotherapeut Frances Arnold heeft een casestudy gemaakt over de implementatie van VENDLET V4 bij de 49-jarige Gavin.

4. november 2012

Angst in verplaatsingssituaties

Gavin heeft een C4-5-6 volledig ruggenmergletsel, een niet-aangeboren hersenletsel, weegt meer dan 130 kg en heeft chronische decubitus. Gavin werd om de 5 weken opgenomen in het ziekenhuis vanwege de decubitus, wat leidde tot periodes van depressie.

Het personeel had weinig vertrouwen in het helpen van Gavin om in bed te gaan liggen. Er waren meerdere werkvorderingen, ook al werd er met verschillende apparatuur geëxperimenteerd. Sommige apparatuur was niet geschikt omdat het te veel kracht van het personeel vroeg; andere was te klein om het gewicht van Gavin te kunnen hanteren. Of Gavin vond de apparatuur ongemakkelijk en ze was niet effectief in het herverdelen van de druk.

De situatie had ertoe geleid dat Gavin zich niet veilig voelde in zijn routine en het hem een slecht humeur bezorgde. De relatie tussen Gavin en het personeel was gespannen. De ochtendroutine was stressvol voor beide partijen. Tegelijkertijd stegen de kosten van de zorg en waren de kosten van de decubitusbehandeling aanzienlijk.

De implementatie van VENDLET betekende dit voor de patiënt, het personeel en de kosten:

 

 

Patiënt

 • Soepel rollen en positioneren
 • Verhoogde privacy
 • Verhoogde waardigheid
 • Meer keuze en controle over de routine
 • Verhoogde levenskwaliteit
 • Minder negatieve zelfpraat

Het personeel

 • Een betere fysieke werkomgeving
 • Eenvoudige routines
 • Een betere psychologische werkomgeving
 • Verbeterde interacties met Gavin

De kosten

 • Minder personeel nodig voor Gavin
 • Minder tijdrovend
 • Minder werkvorderingen
 • Minder decubitusbehandelingen

 

 

Totale kosten in de tijd

Frances Arnold laat in haar casestudy zien dat de vermindering van het benodigde personeel zo groot is, dat de kosten-batenberekening bij de aanschaf van de VENDLET in vijf weken tijd het break-evenpunt bereikt.

Frances Arnold eindigt met de volgende opmerkingen over de kosten-batenanalyse:

 • Bij de klinische evaluatie van dure ondersteunende technologieën voor geassisteerd wonen moet rekening worden gehouden met de invloed van de investering op andere kosten en niet alleen op de aankoopprijs.

 


 


 

Probeer VENDLET

Ben je er niet zeker van dat het VENDLET-systeem de juiste oplossing is voor de cliënt? Test het dan gratis uit.

Locatie waar het getest wenst te worden.