Waar is de waardigheid bij de zorg aan bed?

Waar is de waardigheid bij de zorg aan bed?

U kent het wel. Het slechte geweten en de onrust beginnen te knagen. U en uw collega moeten een patiënt verplaatsen die het altijd uitschreeuwt van de pijn of misschien met zijn armen om zich heen slaat als u hem moet omdraaien. Normverlagingen en bezuinigingen zorgen ervoor dat er geen tijd is om de situatie te verbeteren, want u doet allebei al uw best. Het is iets waar je doorheen moet, maar je zou willen dat het anders was en dat je de patiënt zorg kon bieden.

5. maart 2019

Door: Ergotherapeut, Pia Beck

Zulke situaties zijn voor veel patiënten aan de orde in een tijd waarin waardigheid in de samenleving belangrijk is. Maar is het waardig voor de patiënt en het personeel?

Verplaatsing is onveilig voor de patiënt

Waar we het vroeger over tiltechniek hadden, hebben we het nu over verplaatsingstechniek. Dit betekent dat we de patiënt niet meer tillen, maar dat we trekken en duwen als we hem moeten omkeren of verplaatsen. Dat doen wij omdat trekken en duwen door patiënt en personeel als minder zwaar wordt ervaren.

Maar verplaatsing met hulpmiddelen, waarbij aan de patiënt wordt getrokken en geduwd terwijl hij/zij misschien pijn lijdt of een cognitieve beperking heeft, kan zeer onprettig zijn. Daar komt nog bij dat de patiënt merkt hoe erg het personeel zich moet inspannen om hem te verplaatsen en dat het personeel langs de patiënt heen kan praten.

Voor veel patiënten is het soms moeilijk om ontevredenheid of pijn bij de zorg te uiten. Als de patiënt geen middelen heeft om zich uit te drukken, kan hij/zij gaan schreeuwen of zich agressief gedragen. Dat is de patiënt onwaardig en heeft bovendien een negatief effect op de psychische werkomgeving van het personeel.

Minder zware verplaatsing

Ondanks dat handmatige hantering zwaar is voor de patiënt, komt implementatie van een elektronisch draaibedsysteem maar al te vaak pas ter sprake als het werk erg zwaar voor het personeel wordt. Veel patiëntengroepen zouden veel eerder baat hebben bij een elektronisch draaibedsysteem. Verschillende onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat mechanische verplaatsing lichter is, een kalmerend effect op agressieve patiënt heeft en zorgt voor beter contact tussen patiënt en personeel. Dit wordt nu ondersteund door een evaluatie van elektronische draaibedsystemen die is uitgevoerd door het Technologisch Instituut Denemarken.

De evaluatie toont aan dat het gebruik van elektronische draaibedsystemen grote voordelen heeft voor het fysieke en psychische welbehagen van de patiënt bij verplaatsing. Bij gebruik van VENDLET had geen enkele patiënt last van pijn bij verplaatsing en bleven patiënten die eerder weerstand boden bij omkeringen, nu kalm.

Bij mechanische verplaatsing wordt namelijk niet aan de patiënt getrokken en geduwd zoals bij handmatige verplaatsing, omdat het hele lichaam door het systeem wordt ondersteund. Dit is prettiger voor de huid. Het project toonde ook aan dat elektronische draaibedsystemen wrijving en frictie kunnen verminderen. Het draaibedsysteem kan daarom doorligwonden voorkomen, wat aansluit op de conclusies van een eerder onderzoek. Het systeem is op die manier minder zwaar, maar heeft ook aanzienlijke voordelen voor de levenskwaliteit van de patiënt.

Meer goede dagen

De patiënten die deelnamen aan het project, waren dankzij het elektronische draaibedsysteem kalmer en veiliger bij de verplaatsing. Het onderzoek toonde aan dat de patiënten die meestal schreeuwen of agressief waren bij de zorg aan bed, kalmer waren. Er was zelfs een patiënt die begon te lachen in plaats van te krijsen toen ze verplaatst werd.

Dit kalmerende effect betekende ook dat de patiënten meer dagen waren waarin ze een goed humeur hadden, wat ook positieve gevolgen voor de interactie tussen patiënt en personeel had. Maar liefst 91% van de patiënten die deelnamen aan het onderzoek, merkte namelijk dat ze beter met het personeel communiceerden.

Naast het kalmerend effect zorgt het systeem ervoor dat het aantal medewerkers kan worden teruggebracht van twee naar één. Dit betekent dat het personeel niet langs de patiënt heen praat en dat de patiënt zich meer betrokken voelt bij de verplaatsing.

Teruggewonnen waardigheid

Naast het kalmerende effect en de vermindering van pijn en het risico op doorligwonden had het draaibedsysteem ook een positief effect op de zorgkwaliteit en levenskwaliteit van de patiënt. 100% van de patiënten die deelnamen aan het project, was tevreden met de persoonlijke zorg aan bed (een stijging van 75 procentpunten) en 91% ervoer een hoge levenskwaliteit bij de zorg aan bed (een stijging van 47 procentpunten).

Maar ook het personeel ervoer een aanzienlijk betere werkomgeving met lager risico op arbeidsgerelateerd letsel.

Dit duidt erop dat mechanische verplaatsing in zijn geheel waardiger is voor beide partijen: de patiënt wordt op een minder zware en waardigere manier, met veel zorg en veilige aanrakingen behandeld en het personeel wordt fysiek noch psychisch overbelast.

In de evaluatie werden vier patiëntgroepen aangewezen die bijzonder veel nut hadden van VENDLET:

In de evaluatie werden vier patiëntgroepen aangewezen waarbij mechanische verplaatsing zou moeten worden gebruikt:
  1. Demente patiënten, patiënten met een cognitieve stoornis, angststoornis of BPSD, en psychiatrische of agressieve patiënten
  2. Patiënten met een stijf en/of onbeweeglijk lichaam, zoals spastische patiënten, patiënten met sclerose, ALS, verlamming, spieratrofie of spierproblemen
  3. Patiënten met pijnklachten en patiënten met meerdere fracturen, terminale patiënten of patiënten met pijn veroorzaakt door kanker
  4. Bariatrische patiënten

 


 

Probeer VENDLET

Ben je er niet zeker van dat het VENDLET-systeem de juiste oplossing is voor de cliënt? Test het dan gratis uit.

Locatie waar het getest wenst te worden.