Wanneer moet mechanische verplaatsing worden gebruikt?

Wanneer moet mechanische verplaatsing worden gebruikt?

Vaak wordt pas rekening gehouden met de mogelijkheid van het implementeren van mechanische verplaatsing als de patiënt er zeer slecht aan toe is of volledig immobiel is. Maar in veel situaties is het voordelig om VENDLET veel eerder te implementeren. Het is namelijk niet zo dat verplaatsing van de patiënt pas zwaar wordt als hij/zij er zeer slecht aan toe is.

18. november 2019

Door: Ergotherapeut, Pia Beck

Tijdige implementatie geeft de meeste voordelen

Bij zeer late implementatie kan het moeilijk zijn om de voordelen van een elektronisch draaibedsysteem optimaal te benutten. Het is bijvoorbeeld moeilijk voor het personeel om volledig bekend te raken met het systeem als het slechts korte tijd bij de patiënt is geïnstalleerd, en het duurt even voordat de patiënt aan een nieuw hulpmiddel is gewend. Daarnaast is de periode waarin het personeel niet over VENDLET beschikt, de tijd waarin een groter risico op het oplopen van arbeidsgerelateerd letsel bestaat.

Maar de implementatie van VENDLET is vaak een 'laatste uitweg' als alle andere opties geprobeerd zijn. Dit kan gevolgen hebben voor de patiënt, omdat zelfs lichte verplaatsingen pijnlijk en onprettig kunnen zijn. En dat is niet alles. Mechanische verplaatsing zorgt namelijk voor hogere zorgkwaliteit, is lichter en ontlastend en heeft een positief effect op agressieve patiënten.

Daarom moet het VENDLET-systeem zo vroeg mogelijk worden geïmplementeerd. Als het al gebeurt als de patiënt de beweging zelf niet meer kan maken, dus als er een kracht moet worden toegevoegd, kan het systeem de revalidatie ondersteunen.

Dit wordt ondersteund door een Deens evaluatierapport, opgesteld door het Technologisch Instituut Denemarken, dat het effect van elektronische draaibedsystemen heeft onderzocht. In het rapport wordt aanbevolen om VENDLET tijdig te implementeren om ervoor te zorgen dat zowel patiënt als verpleger het systeem optimaal benut.

Doelgroepen voor VENDLET

Het eerder genoemde landelijke evaluatierapport, waarin de effecten van VENDLET zijn onderzocht, noemt de volgende patiëntengroepen bij wie de elektronische draaibedsystemen zouden moeten worden gebruikt:

  • Patiënten met dementie
  • Agressieve patiënten
  • Patiënten met pijnklachten, bijvoorbeeld patiënten met kanker en terminale patiënten
  • Deels of volledig verlamde patiënten
  • Spastische patiënten
  • Patiënten met meerdere handicaps
  • Patiënten met ALS, sclerose of parkinson
  • Bariatrische patiënten
  • Psychiatrische patiënten

  

De omvang van deze doelgroepen maakt duidelijk dat een elektronisch draaibedsysteem niet alleen nuttig is voor patiënten met volledige beperking. Om zeker te zijn van betere zorgkwaliteit en een optimale werkomgeving moet mechanische verplaatsing lang voordat de toestand van de patiënt zo slecht is, worden ingevoerd. Op die manier kan de patiënt wennen aan het systeem als de cognitieve functies nog intact zijn.

Onze aanbevelingen m.b.t. het functioneringsniveau van de patiënt

Matige beperkingen

De patiënt is actief en kan het VENDLET-systeem met enige hulp en/of met kleine hulpmiddelen, zoals draaischijven en bedbanden, zelf gebruiken. Dit is bv. het geval bij revalidatie of bij patiënten die deels verlamd zijn.

Ernstige beperkingen

De patiënt heeft behoefte aan uitgebreide assistentie, maar kan zelf meedoen aan de verplaatsing met VENDLET, bv. door zelf een arm opzij te doen.

Volledige beperkingen

De patiënt kan niets zelf en heeft volledige assistentie nodig. Het zorgpersoneel verplaatst de patiënt met behulp van VENDLET zonder zichzelf te belasten.

 


 

Probeer VENDLET

Ben je er niet zeker van dat het VENDLET-systeem de juiste oplossing is voor de cliënt? Test het dan gratis uit.

Locatie waar het getest wenst te worden.