Verbeterde werkomstandigheden en kwaliteit in de zorg

Verbeterde werkomstandigheden en kwaliteit in de zorg

De gemeente Faaborg Midtfyn heeft onderzoek gedaan naar het effect op de werkomstandigheden, de kwaliteit voor de bewoners en de mogelijkheid om van twee naar een verzorgende te gaan.

30. september 2014

Achtergrond

In 2013 en 2014 zijn de gemeente Faaborg/Midtfyn en Vendlet in dialoog gegaan met de wens om de kwaliteit en werkomstandigheden in de zorg te verbeteren.  Als onderdeel hiervan wenste de gemeente dat VENDLET V5 werd geïmplementeerd voor de zorg van bedlegerige en immobiele patiënten die hulp krijgen bij omdraaien, verplaatsingen en verzorging in bed. De verwachting van de gemeente is dat VENDLET V5 kan bijdragen aan:

  1. Betere verplaatsing vanuit het oogpunt van zowel het personeel als de hulpbehoevende (verbeterde kwaliteit)
  2. Betere werksituaties voor zorgpersoneel (verbeterde werkomstandigheden)
  3. Effectievere verplaatsingen van bedlegerige mensen (gereduceerde duur) –De doelstelling van 2 naar 1.

 

Omvang van het project

Er zijn 12 VENDLET V5 systemen en 12 sets LEJRELET zitkussens ingekocht. Deze worden tijdens het project gebruikt.  De 12 VENDLET systemen zijn als volgt verdeeld: 

  • 1 stuk op het hulpmiddelendepot voor educatieve doelstellingen
  • 4 stuks binnen Verzorgingstehuis Åløkkeparken
  • 7 stuks in de thuiszorg (5 in regio oost en 2 in regio west)

Het project heeft geprobeerd zo inclusief mogelijk te zijn voor alle belanghebbenden en heeft gestreefd naar grondige training voor een optimaal gebruik van VENDLET.  Bij het afsluiten van de projectperiode dient de VENDLET in een zo omvangrijk mogelijke omvang te zijn gebruikt zodat er een significante verzameling van ervaringen/evaluering en een business case kan worden uitgewerkt. Zowel voor het visualiseren van de consequenties van een bredere implementering van VENDLET in verzorgingshuizen en in de thuiszorg binnen de gemeente Faaborg-Midtfyn. Dit geldt voor de effecten op het gebruik van hulpmiddelen, kwaliteit in de zorg en de werkomstandigheden van het personeel.

 

Werkomstandigheden

Kijkend naar de verbeteringen die het VENDLET V5-project in relatie tot de fysieke werkomgeving van het personeel heeft laten zien, kan implementatie slechts worden aanbevolen. De voordelen in verband met een verbeterde fysieke werkomgeving, waar een aantal uitputtende handelingen volledig zijn verwijderd, vallen logischerwijs samen met een verminderd risico op uitputting, ziekmeldingen en arbeidsongevallen.

 

Verhoogde kwaliteit voor patiënten

Het project heeft voor verschillende patiënten een verhoogd comfort en minder pijnklachten getoond wanneer er wordt gekeken naar draaiingen en verplaatsingen. Echter, niet alle patiënten binnen het project hebben verbeteringen gemerkt. Het is daarom voor een aantal patiënten mogelijk om een verbeterd comfort te ervaren, maar niet voor iedereen.

 

1.1 Tijdsbesparing – De doelstelling van 2:1

Het project was helaas niet in staat om deze doelstelling te bevestigen.  Dit kwam vooral door het volgende:

  • Veel patiënten binnen het project hadden een zeer instabiele gezondheidstoestand. Dit zorgde ervoor dat er een hogere zorginzet nodig was tijdens de projectperiode. Ook waren er meerdere patiënten die tijdens de testperiode kwamen te overlijden.
  • Tijdens het project wordt duidelijk dat de tijdmetingen niet vergelijkbaar zijn omdat het personeel geen zitkussens gebruikte tijdens de vóórmetingen en dat de verplaatsingshulpmiddelen vaak niet juist werden gebruikt.  Bij het implementeren van VENDLET was er een sterke focus op het correcte gebruik en het opnemen van het zitje als een natuurlijk onderdeel van de zorg.

Desondanks is de projectgroep van mening dat er tijdwinst te behalen valt door VENDLET te implementeren en dat het in veel situaties mogelijk is om van twee naar een verzorgende te gaan.

Met de ervaringen van het project besloot de gemeente Faaborg-Midtfyn om de implementering van VENDLET in de gemeentelijke zorg door te voeren.  Ook werd het zitje geïmplementeerd als vast onderdeel in de zorg en de gemeente Faaborg-Midtfyn heeft een catalogus uitgewerkt met hoe Vendlet’s zitkussen LEJRELET kan worden gebruikt. 

 

Wanneer dien ik VENDLET te gebruiken?

In veel gemeenten moet eerst alle andere mogelijkheden worden bekeken voordat het gebruik van een VENDLET kan worden toegekend. 

Hiermee rekening houdend kan de projectleider van de gemeente Faaborg-Midtfyn de VENDLET eerder naar voren schuiven als hulpmiddel. Bijvoorbeeld in de situaties waarin de gezondheid van de patiënt zich in een richting ontwikkelt waar het niet langer mogelijk is voor één persoon om de zorg te verlenen. 

Op deze manier kan VENDLET worden ingezet op een moment dat de belasting van het personeel dusdanig is dat dit ten koste gaat van het comfort van de patiënt en waar het gebruik van VENDLET V5 ervoor kan zorgen dat er geen tweede persoon nodig is om de zorgtaken uit te kunnen voeren, of de behoefte aan deze tweede persoon kan uitstellen. 

Hierdoor zal men eerder een groter effect merken door het implementeren van VENDLET en een betere zorgverlening voor zorgverlener als patiënt ervaren worden. 

Hiermee zet het project vraagtekens rond de normale gang van zaken, om VENDLET als “laatste redmiddel” te zien.  Bij een eerdere/tijdige implementatie merken alle partijen een veel groter effect.

 


 

Download PDF:

2 til 1: VENDLET V5 projekt - Evaluering (Deens)

Probeer VENDLET

Ben je er niet zeker van dat het VENDLET-systeem de juiste oplossing is voor de cliënt? Test het dan gratis uit.

Locatie waar het getest wenst te worden.