Kennis en research

Professionaliteit is een belangrijk sleutelwoord voor ons. Wij verkopen niet alleen apparatuur. Wij bieden oplossingen op hoog kwaliteitsniveau en begeleiding op professionele wijze.

Lees meer over enkele onderwerpen die volgens ons belangrijk zijn voor de bedlegerige cliënt.

Verplaatsing met focus op de lichaamsafbakening

21. april 2021

Verplaatsing met focus op de lichaamsafbakening

Clienten die cognitief zwakker zijn, moeite hebben met afbakenen van lichaamsgrenzen of lichamelijk & geestelijk ongevoeligheid ervaren kunnen onzeker…

Veilige verplaatsing van bariatrische personen

9. maart 2021

Veilige verplaatsing van bariatrische personen

Het verplaatsen van een bariatrische cliënt kan voor het zorgpersoneel leiden tot onzekerheid. Het beste kan er advies worden ingewonnen bij een ergot…

Ingelisa kan zichzelf omkeren

15. juli 2020

Ingelisa kan zichzelf omkeren

In Denemarken zijn er ca. 7300 mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Een daarvan is de 76-jarige Ingelisa, die een paar jaar geleden is gedia…

Verplaatsing van personen met dementie

12. maart 2020

Verplaatsing van personen met dementie

Vaak blijkt dat cliënten met dementie moeite hebben om te begrijpen wat er gaat gebeuren als ze in bed worden verpleegd.

Waarom u op de hoogte moet zijn van biomechanica

14. januari 2020

Waarom u op de hoogte moet zijn van biomechanica

Weet u wat de werkelijke belasting van uw lichaam is als u duwt, trekt of tilt bij het verplaatsen van een cliënt met handmatige hulpmiddelen? En bese…

De voordelen van mechanische verplaatsing

14. januari 2020

De voordelen van mechanische verplaatsing

Als we het hebben over verplaatsing van patiënten in de gezondheidszorg, ligt de nadruk nog vaak op handmatige verplaatsing, ook al ligt binnen de gez…

Wanneer moet mechanische verplaatsing worden gebruikt?

18. november 2019

Wanneer moet mechanische verplaatsing worden gebruikt?

Vaak wordt pas rekening gehouden met de mogelijkheid van het implementeren van mechanische verplaatsing als de patiënt er zeer slecht aan toe is of vo…

Doorligwond na anderhalf jaar genezen

7. november 2019

Doorligwond na anderhalf jaar genezen

Een 90-jarige man had al anderhalf jaar een doorligwond op zijn heiligbeen. Die was zo groot geworden als een hand. Nu hij VENDLET heeft gekregen, is…

Maria lijdt aan cerebrale parese

23. juli 2019

Maria lijdt aan cerebrale parese

Maria lijdt aan cerebrale parese en kreeg drie jaar geleden een VENDLET-systeem. Ze is er blij mee en het betekent veel voor haar, want het is veel pr…

Ik heb mijn onafhankelijk weer terug

29. april 2019

Ik heb mijn onafhankelijk weer terug

Fiona kon moeilijk de hele nacht in dezelfde houding liggen. Maar ze had hulp nodig om zich om te draaien. Nu heeft ze een VENDLET-systeem en kan ze z…

Daarom moet u mechanische verplaatsing gebruiken

15. april 2019

Daarom moet u mechanische verplaatsing gebruiken

Een patiënt verplaatsen is iets anders dan een voorwerp verplaatsen. De situatie kan onvoorspelbaar zijn en er spelen verschillende factoren mee die d…

Eén per patiënt

14. april 2019

Eén per patiënt

In een Deens project is onderzocht of met behulp van een verplaatsingshulpmiddel het aantal verplegers bij de patiënt kan worden teruggebracht van twe…

Waar is de waardigheid bij de zorg aan bed?

5. maart 2019

Waar is de waardigheid bij de zorg aan bed?

U kent het wel. Het slechte geweten en de onrust beginnen te knagen. U en uw collega moeten een patiënt verplaatsen die het altijd uitschreeuwt van de…

Technologie maakt de gezondheidszorgsector aantrekkelijker

20. februari 2019

Technologie maakt de gezondheidszorgsector aantrekkelijker

In de toekomst zorgen demografische ontwikkelingen ervoor dat er steeds meer zorgbehoevende ouderen van boven de 80 zullen zijn, maar minder jonge men…

Elektrisch draaibedsysteem voorkomt fysieke slijtage

8. januari 2019

Elektrisch draaibedsysteem voorkomt fysieke slijtage

Veel werknemers binnen de gezondheids- en verplegingssector zijn vaak moe en hebben pijnklachten na het werk. Het aantal werknemers dat aan spier- en…

Sam wordt prettiger en waardiger verzorgd

8. januari 2019

Sam wordt prettiger en waardiger verzorgd

Sam Higgins is 24 jaar en woont met zijn moeder in Engeland. Bij Sam is op jonge leeftijd een acute vorm van epilepsie vastgesteld. Later is hij gedia…

Mechanische verplaatsing voorkomt fysieke slijtage

1. januari 2018

Mechanische verplaatsing voorkomt fysieke slijtage

Nieuw onderzoek van het Technologisch Instituut Denemarken heeft aangetoond dat het gebruik van VENDLET-systemen kan leiden tot minder arbeidsgerelate…

John & Mary herwonnen hun onafhankelijkheid

15. december 2017

John & Mary herwonnen hun onafhankelijkheid

De Britse ergotherapeuten, Gill Creighton en Vicky Cole van West Berkshore Council, hebben beschreven hoe een sterk afhankelijke man en zijn vrouw na…

Daling in het aantal geweld registraties

19. oktober 2017

Daling in het aantal geweld registraties

Zorgcentrum Digterparken in de Deense gemeente Norddjurs heeft een effectbeoordeling van VENDLET V5S afgerond. Het project toont aan dat de VENDLET V…

Beatrice's pijn is verminderd door gecontroleerde verplaatsingen

10. juli 2017

Beatrice's pijn is verminderd door gecontroleerde verplaatsingen

Ergotherapeut Gill Creighton deelt hoe gecontroleerde verplaatsingen met VENDLET heeft geleid tot minder pijn voor een oudere vrouw.

Gina

6. april 2017

Gina

Een gemeentelijke ergotherapeut van het Maximising Independence Team in West Berkshire, Verenigd Koninkrijk, heeft een casestudy gemaakt van een VENDL…

Verplaatsen zonder weefselschade

9. augustus 2016

Verplaatsen zonder weefselschade

Een recente studie van de Universiteit Gent in België toont geen correlatie aan tussen de ontwikkeling van decubitus en het gebruik van VENDLET V5S. H…

Objectieve vergelijking van handmatige en mechanische verplaatsingen

11. april 2016

Objectieve vergelijking van handmatige en mechanische verplaatsingen

Uit een studie, uitgevoerd door professor Hans Günter Lindner van de TH Hogeschool Keulen, blijkt dat het gebruik van VENDLET bij het verplaatsen van…

Sociaaleconomische evaluatie

15. februari 2016

Sociaaleconomische evaluatie

Deze studie uit Frankrijk toont aan dat de implementatie van VENDLET V5 de kwaliteit van de zorg verhoogt en de veiligheid en gezondheid van het zorgp…

Verbeterde werkomstandigheden en kwaliteit in de zorg

30. september 2014

Verbeterde werkomstandigheden en kwaliteit in de zorg

De gemeente Faaborg Midtfyn heeft onderzoek gedaan naar het effect op de werkomstandigheden, de kwaliteit voor de bewoners en de mogelijkheid om van t…

Een verbeterde zorgsituatie

4. november 2012

Een verbeterde zorgsituatie

De Australische ergotherapeut Frances Arnold heeft een casestudy gemaakt over de implementatie van VENDLET V4 bij de 49-jarige Gavin.

Draaibed 24/7

24. november 2008

Draaibed 24/7

In 2008 hebben de Nederlandse Arbeidstherapeut Josien Boomgaard en specialist in ergonomie Nico Knibbe, een casestudy gemaakt over het gebruik van VEN…